Veteranskytterne

Foreningen Veteranskytterne er tilegnet nuværende og tidligere soldater, der er blevet såret i forbindelse med tjeneste, samt deres pårørende. Flertallet af disse soldater er blevet alvorligt såret eller på anden måde mærket af deres udsendelse for Danmark.

Foreningen er stadigt voksende og har aktuelt omkring 100 medlemmer.

Foreningen har eksisteret siden juni 2014 og har hjemme på Københavns Skyttecenter. Foreningen blev stiftet på initiativ af Oversergent Jacob Panton, som selv blev alvorligt såret i Afghanistan.

Veteranskytterne er godkendt af politiet og medlem af DGI (Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger), Dansk Skytteunion samt DMIF (Dansk Militær Idræts Forening).

Tidligere forsvarsminister, Søren Gade, samt tidligere Viceforsvarschefer, Generalmajor Max A.L.T. Nielsen og Generalløjtnant Per Ludvigsen er ambassadører for og æresmedlemmer af foreningen.

Vores mission

Veteranerne er typisk relativt unge personer i deres mest produktive alder, der har fået livslange handicap i fædrelandets tjeneste. Disse handicap kræver omstilling til en ny tilværelse med fysiske begrænsninger. Særligt i relation hertil har mange veteraner og deres pårørende savnet et forum, hvor de kan mødes med ligesindede og gerne samles om aktiviteter med afsæt i veteranernes dagligdag fra Forsvaret.

Foreningen udfører en vigtig og nødvendig opgave, ved at skabe et frirum for sårede soldater. En stor del af en soldats identitet har relation til skydning som håndværk og det var derfor oplagt, at det blev med skydning som grundsten, da Veteranskytterne blev dannet.

Mange af veteranerne har mistet deres identitet, efter de er blevet alvorligt sårede og ikke længere har mulighed for at vende tilbage til deres tidligere arbejdsliv. Efter at være sluset ud til en civil tilværelse, har flere også oplevet, at omverdenen har haft vanskeligt ved at rumme dem.

Målet med vores forening er derfor at få denne identitet tilbage i de sårede soldaters liv samt, at ruste dem til at fungere bedre i deres civile liv og arbejde. Dette bl.a via oplevelser, diverse arbejdsopgaver, rejser og socialt samvær.

Tidl. viceforsvarschef, Generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen
Ambassadør

”Kære Veteranskytter. Tak for et rigtig godt arrangement i lørdags med godt selskab og hyggeligt samvær. Dagen var endnu et godt eksempel på jeres store sammenhold samt engagement og ihærdighed omkring veteranarbejdet. Jeres vigtige arbejde er med til at værne om den enkeltes såredes soldats identitet og selvværd, og dermed også vigtigt i arbejdet for en tålelig og indholdsrig tilværelse og fremtid. Foreningen Veteranskytternes store og positive udvikling vidner også om betydningen af jeres arbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at jeres forening skaber de nødvendige forudsætninger for et stærkt fællesskab, hvor også de pårørende er inddraget. Det skaber værdi for den enkelte sårede soldat, og det er værd at kæmpe for.”

The Thin Blue Line, Formand Ole Madsen

”Danske soldater kæmper for Danmark uden for grænserne, og danske politiansatte kæmper for Danmark indenfor de danske grænser. Under dette mantra, udtalt af formand Jacob Panton-Kristiansen, indledte vi samarbejdet med Veteranskytterne. Fra allerførste møde med Veteranskytterne, lige fra formanden – bestyrelsen – medlemmerne, følte vi os ekstremt velkomne. Den varme og imødekommenhed, som vi blev mødt med, var over al forventning. Efter ganske få møder med Veteranskytterne, følte vi, og vores tilskadekomne politiansatte, os som en del af familien. Veteranskytterne har ikke kun taget godt imod vores forening, de har derudover strakt sig enormt langt for, at kunne give gode oplevelser og anerkendelse til vores tilskadekomne kollegaer i politiet. Veteranskytterne har ydet en uvurderlig indsats på veteranområdet. Vi betragter Veteranskytterne som vores nærmeste og mest loyale samarbejdspartner. Veteranskytterne er vores venner, og sammen står vi stærkere ift. at gøre opmærksom på alvorligt tilskadekomne soldater og politiansatte.”

Fhv. Statsminister, Lars Løkke Rasmussen

”Det var for mig en stor ære at få lov til at besøge Veteranskytterne. Ved besøget fik jeg mulighed for at sige tak til jer. Danmarks veteraner, som har sat jeres liv på spil for Danmark, for at sikre netop vores frihed og sikkerhed. Hverken vores frihed eller sikkerhed er en selvfølgelighed! Det er imponerende, hvad jeres forening gør for veteranerne. I gør en forskel. Og at I nu deltager i den amerikanske Warrior Week, som de første fra en allieret nation, viser, at I finder nye veje og lader jer inspirere.”

Tidl. Viceforsvarschef, Generalløjtnant Per Ludvigsen
Ambassadør og æresmedlem

”Flere har gennem årene åbent givet udtryk for, at netop denne forening, både fagligt og mentalt, har gjort, at de har kunnet bevare deres identitet og stolthed på trods af svære skader og i en hverdag, som for altid er forandret”

Fhv. Forsvarsminister, Søren Gade
Æresmedlem

”Jeg har valgt personligt at engagere mig i foreningen. Jeg deltager ofte i deres arrangementer og hjælper dem med at nå deres mål. Det er fantastisk at opleve foreningens sammenhold og gode humør. Mange af medlemmerne er gennem årene blevet styrket og kommet videre med livet.”

previous arrow
next arrow
Slider